ShareShare on TwitterShare on FBShare on G+
Link@sanchezcastejon
DateMon Sep 11 06:43:20 +0000 2017
TextPer la via del
diàleg, la
convivència i
el respecte; un
nou acord per
Catalunya és
possible. Bona
Diada a tothom!
https://t.co/t2G
IKnCqYl
MediaMedia 1